4.1
Your Rating
Đánh giá:
Idaten của kỉ nguyên hòa bình Average 4.1 / 5 out of 7
Rank:
N/A, it has 803 views
Tên khác:
Heion Sedai no Idaten-tachi, Idaten Deities In The Peaceful Generation, 平穏世代の韋駄天達
Tác giả:
Nhóm dịch:
Thể loại: