Nguyệt Hạ Team

NHÓM DỊCH Nguyệt Hạ Team: Những bộ truyện của nhóm dịch Nguyệt Hạ Team sẽ được up tại website AiLoveManga.Com. Nhóm dịch tuyển chọn những bộ truyện hay nhất xuất sắc nhất.