Ổ lười

Nhóm Dịch Ổ lười:
Từ ngày 3/7, truyện tranh của nhóm dịch Ổ lười sẽ được upload và update nhanh nhất tại website AiLoveManga.Com. Hãy đọc truyện tại đây để ủng hộ nhóm dịch nhé!