Player Team

Nhóm Dịch Player Team:
Những bộ truyện của nhóm dịch Player Team sẽ được up tại website AiLoveManga.Com. Nhóm dịch tuyển chọn những bộ truyện hay nhất