Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

HOT Bá Chủ Học Đường SS4

3.7
Chapter 9 Tháng Mười 22, 2021
Chapter 8 Tháng Mười 15, 2021

Manhwa Óc Chó Toàn Năng

0
Chapter 11 Tháng Mười 22, 2021
Chapter 10 Tháng Mười 22, 2021

Manhua Manh Bảo Của Tôi Là Liêu Cơ

4
Chapter 15.5 Tháng Mười 22, 2021
Chapter 15 Tháng Mười 22, 2021

Manhwa Vua Đóng Cọc

0
Chapter 12 Tháng Mười 22, 2021
Chapter 11 Tháng Mười 22, 2021

Manhwa Ta Chuyển Sinh Thành Cuồng Quỷ Truyền Nhân

0
Chapter 8 Tháng Mười 22, 2021
Chapter 7 Tháng Mười 22, 2021

Siêu Nhân X

0
Chapter 8 Tháng Mười 22, 2021
Chapter 7 Tháng Mười 22, 2021

Manhua Quân Lâm Quần Hạ

0
Chapter 24 Tháng Mười 21, 2021
Chapter 23 Tháng Mười 19, 2021