Mecha

Mecha, còn được biết đến dưới cái tên meka hay mechs, là thể loại nói tới những cỗ máy biết đi (thường là do phi công cầm lái)

Pluto

0
Chapter 65 Tháng Năm 17, 2021
Chapter 64 Tháng Năm 17, 2021

Getter Robo Saga

0
Chapter 6 Tháng Năm 17, 2021
Chapter 5 Tháng Năm 17, 2021

86 – Eighty Six

0
Chapter 4 Tháng Năm 17, 2021
Chapter 3 Tháng Năm 17, 2021

Chiến Trận Người Máy

0
Chapter 30 Tháng Năm 17, 2021
Chapter 29 Tháng Năm 17, 2021

Itsuka Kamen Wo Nugu Tame Ni

0
Chapter 3 Tháng Năm 17, 2021
Chapter 2 Tháng Năm 17, 2021