Supernatural

Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý

Siêu Nhân X

0
Chapter 8 Tháng Mười 22, 2021
Chapter 7 Tháng Mười 22, 2021

Manhua Quân Lâm Quần Hạ

0
Chapter 24 Tháng Mười 21, 2021
Chapter 23 Tháng Mười 19, 2021

Manhua Tinh Linh Ám Đế

0
Chapter 139 Tháng Mười 20, 2021
Chapter 138 Tháng Mười 20, 2021

Manhwa Kẻ Thách Đấu

5
Chapter 11.5 Tháng Mười 19, 2021
Chapter 11 Tháng Mười 19, 2021

NEW Kanojo Ga Kawaii Sugite Ubenai

5
Chapter 2 Tháng Mười 13, 2021
Chapter 1 Tháng Mười 13, 2021

Manhwa Tôi Là Tân Thủ Có Cấp Cao Nhất

0
Chapter 16 Tháng Mười 12, 2021
Chapter 15 Tháng Mười 12, 2021

Manhua Cạm Bẫy Của Hồ Ly

4
Chapter 10 Tháng Mười 8, 2021
Chapter 9.5 Tháng Mười 8, 2021